Rejestr Tytułów Dłużnych

Karta produktu
Zamów bezpłatną prezentację produktu w swojej organizacji.
Przejdź
Pomoc produktowa. Obsługa klienta. Formularz kontaktowy.
Przejdź
Producent systemu:
Przejdź

Powiązane artykuły: „Budżetowanie w JST”
Przejdź

 

Program Rejestr Tytułów Dłużnych służy do szacowania kosztów obsługi planowanych do podjęcia oraz ewidencji już zaciągniętych: kredytów, pożyczek, obligacji.

Funkcjonalność programu:

Wyliczanie harmonogramów spłat (raty kapitałowe i odsetkowe) kredytów oraz pożyczek. Program automatycznie oblicza harmonogram na podstawie:

  • stopy procentowej (np. WIBOR 1m, 3m, 6m)

     

  • marży

     

  • ilości rat rocznie oraz w całym okresie spłaty

  • daty podjęcia zobowiązania oraz daty wymagalności spłaty, bądź daty opóźnienia spłaty kapitału

  • ilości ewentualnych transz

Wyliczony harmonogram można korygować według własnych potrzeb, wynikających najczęściej z konieczności przesunięcia rat w czasie. Na podstawie zadanej przez użytkownika raty, program „na nowo” przelicza harmonogram, uwzględniając wspomniane wcześniej ręczne korekty.

Wyliczanie harmonogramu spłat obligacji. Oddzielne harmonogramy dla poszczególnych serii w ramach danej emisji.

Ewidencja umorzeń pożyczek. Program umożliwia ewidencje umorzeń pożyczek oraz uwzględnia je wg stanu na dzień w harmonogramie spłat.

Ewidencja tytułów dłużnych spłacanych wydatkami (dług spłacany wydatkami).

Automatyczne obliczanie kwoty długu, wartości przychodów, rozchodów, odsetek, umów, wartości spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, wynikających z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w poszczególnych latach. Wzór raportu zgodny z Prognozą WPF

Raportowanie wybranego lub wybranych zobowiązań w dowolnym przedziale czasowym w podziale na zobowiązania podjęte i planowane