E-ODPADY Uszczelnij system opłat!

Zamów bezpłatną prezentację produktu w swojej organizacji.
Przejdź
Pomoc produktowa. Obsługa klienta. Formularz kontaktowy.
Przejdź
Producent systemu:
Przejdź

 

     System e-odpady to:

  • Weryfikacja faktycznej liczby osób zamieszkującej nieruchomość.

 

  • Automatyzacja pobieranych danych z rejestrów prowadzonych przez jednostki organizacyjne (brak konieczności ręcznego uzupełniania danych).

 

  • Zaawansowanie mechanizmy weryfikacji (np. pomijanie rodziców występujących w wielu rejestrach np. szkoły, przedszkola, żłobka).

 

  • Zgodność z zasadami RODO (zgodność z art. 6o ust 1a ustawy „śmieciowej”, prawidłowość i minimalizacja danych, ograniczenie celu, okresu przechowywania, bezpieczeństwo – szyfrowanie danych).

 

Wdrażając aplikację e-odpady zweryfikujesz liczbę osób faktycznie zamieszkałych pod danym adresem na podstawie uprawnienia jakie daje gminom nowy art. 6o ust 1a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Fragment raportu programu weryfikującego faktyczną liczbę osób (zadeklarowani vs wyliczeni).

Weryfikacja jest realizowana poprzez wczytanie do aplikacji przez każdą z jednostek organizacyjnych gminy w tym przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne pliku z danymi zawierającego co najmniej: imię, nazwisko, dane adresowe. Na podstawie tych danych program e-odpady na poziomie Gminy „konsoliduje” dane osób z różnych rejestrów (edzienniki, pomoc społeczna, gospodarka mieszkaniowa) zamieszkałych pod tym samym adresem a następnie porównuje je z wczytanymi do programu danymi z deklaracji śmieciowych.

Wczytanie danych z rejestrów przedsiębiorstwa wodno – kanalizacyjnego może przyczynić się do wychwycenia nieruchomości uznanych za pustostany.

Dzięki dużej elastyczności akceptowanych formatów danych (m.in. xls, csv, xml, txt) jednostki organizacyjne jak i Urząd wyeliminują ręczne wprowadzanie danych, dla jednostek posiadających rejestry w formie tradycyjnej (np. brak edziennika) program umożliwia wprowadzenie danych wprost do programu.

Wdrożenie aplikacji pozwoli na zwiększenie wpływów z dochodów Gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Zapraszamy do kontaktu.

Umów się na bezpłatną zdalną
prezentację aplikacji:

Ewa Domińska tel. 507 087 982
e-mail: ewa.dominska@doskomp.pl

Paweł Soboński tel. 730 880 701
e-mail: pawel.sobonski@doskomp.pl