rVAT-KSeF

Karta produktu
Zamów bezpłatną prezentację produktu w swojej organizacji.
Przejdź
Pomoc produktowa. Obsługa klienta. Formularz kontaktowy.
Przejdź
Producent systemu:
Przejdź

Powiązane artykuły: „Budżetowanie w JST”
Przejdź

 

Firma OPW Doskomp rozszerzyła funkcjonalność programu RVAT o możliwość zaimportowania cząstkowych plików JPK_FA oraz ich agregację w żądanym przez organ podatkowy czasie i zakresie.

KONSOLIDACJA PLIKÓW JPK FAKTURA.
Od 1 lipca 2018 r. podatnicy podatku VAT zobowiązani są na żądanie organu podatkowego do przekazywania ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w formie JPK (art. 193a § 1 i art. 287 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r ze zm.). Podatnik w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej w czasie nie krótszym niż 3 dni będzie zobowiązany przygotować żądany plik JPK.Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty szkoleniowo-wdrożeniowej w zakresie konfiguracji systemu rVAT o strukturę pliku JPK_FA.

Zakres usługi:

 • aktualizacja i sprawdzenie poprawności importu, agregacji oraz eksportu pliku JPK_FA,
 • założenie wyodrębnionych (dedykowanych dla JPK_FA) rejestrów w których będą importowane i przechowywane pliki JPK_FA,
 • nadanie uprawnień użytkownikom do funkcji importu, eksportu pliku JPK_FA,
 • instruktarz użytkowników programu.

Podatnik, który bezzasadnie odmówi ksiąg i dowodów księgowych w formie JPK lub nie uczyni tego w wyznaczonym terminie, naraża się na karę porządkową.

Zarezerwuj usługę już dziś: +48 42 683 26 71, +48 507 087 982, programy@doskomp.lodz.pl

 

 

RVAT WSPARCIE DLA KONSOLIDACJI VAT W JEDNOSKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Rejestr Vat został opracowany z myślą o wsparciu procesu konsolidacji VAT w jednostkach samorządu terytorialnego oraz ich jednostkach organizacyjnych.

Objęcie systemem wszystkich jednostek organizacyjnych znacząco przyczyni się do skrócenia czasu potrzebnego na przygotowanie rejestrów oraz  deklaracji zbiorczej  dla JST. System daje możliwość realnej kontroli formalno-rachunkowej wprowadzanych dokumentów VAT w czasie rzeczywistym w każdej jednostce organizacyjnej.

Istotne funkcje

 • Centralny rejestr faktur zakupowych oraz sprzedażowych dla całej Gminy/Powiatu. Każda z jednostek organizacyjnych (także wydziały Urzędu) prowadzi swój cząstkowy rejestr faktur, który to jest podstawą do utworzenia cząstkowej deklaracji VAT.W przypadku tzw. ZEASów istnieje możliwość utworzenie łącznej deklaracji (suma deklaracji w ramach prowadzonych jednostek oświatowych).
 • Wspólny dla całej JST rejestr kontrahentów (kontrahent wprowadzony przez którąkolwiek z jednostek jest dostępny, widoczny w pozostałych)
 • Tworzenie deklaracji zbiorczych na poziomie JST (na podstawie cząstkowych deklaracji sporządzonych z dokładnością do groszy program tworzy skonsolidowaną deklarację)
 • Możliwość tworzenia wielu typów rejestrów np. rejestr pierwotny oraz rejestr korekt, rejestry mogą zachować ciągłość dla miesiąca, kwartału bądź całego roku.
 • Definiowanie rodzajów zakupów i sprzedaży np. wynajem sali, posiłki dla odbiorców zewnętrznych
 • Tworzenie korekt do deklaracji cząstkowych jak i zbiorczych.
 • Weryfikacja wzajemnych faktur (faktury między jednostkami organizacyjnymi) tzw. wyłączenia z konsolidacji
 • Blokada prób wprowadzenia ponownie tych samych faktur (kontrola unikalności faktury oraz kontrahenta)
 • Możliwość importu faktur oraz kontrahentów z systemów zewnętrznych
 • Możliwość kontroli formalno-rachunkowej każdego dokumentu w czasie rzeczywistym (dostęp za pomocą przeglądarki z poziomu JST do rejestrów i dokumentów prowadzonych przez każdą jednostkę organizacyjną.


Oferujemy także usługi integracji oraz dedykowanego dostosowania systemu do Państwa potrzeb. Przy współpracy z naszymi partnerami organizujemy szkolenia, opracowujemy strategie podatkowe, optymalizacje i zwroty VAT, audyty i inne usługi. Zapraszamy do kontaktu! Wybierz sprawdzone rozwiązanie firmy, która istnieje ponad ćwierć wieku i wdrażała swoje rozwiązania w tysiącach jednostek!

 

INVHub

INVHub to środowisko do obsługi faktur i komunikacji z bramką KSeF, które pozwala na generowanie, gromadzenie oraz przesyłanie faktur na serwer Ministerstwa Finansów, w formie zgodnej z wytycznymi wynikającymi z ustawy o KSeF.

Nasze rozwiązanie działa w oparciu o dane dotyczące faktury, generowane w systemie źródłowym (może to być plik xml, csv lub inny format). INVHub przekształca otrzymane dane do formatu i układu pliku, wymaganego przez Ministerstwo Finansów. W systemie następuje weryfikacja jego poprawności oraz wysyłka przez bramkę KSeF. Integrujemy nasze rozwiązanie z systemami, w których wystawiasz faktury, dzięki czemu nie musisz wprowadzać do nich kosztownych i czasochłonnych zmian.

INVHub pozwoli Ci na:

· Przygotowanie danych do KSeF w oparciu o źródła z różnych systemów do generowania faktur

· Wysłanie pojedynczej faktury lub paczki faktur w pliku zgodnym z wytycznymi Ministerstwa Finansów z częstotliwością zgodną z Twoim modelem biznesowym

· Zaimportowanie swojej faktury z numerem KSeF bezpośrednio do systemu INVHub oraz do swojego systemu wiodącego

· Dostęp do wszystkich danych, które pozwolą przygotować pliki JPK w jednym miejscu

· Zastąpienie wszystkich ręcznych narzędzi do wystawiania faktur, jednym spójnym środowiskiem

Pobieranie faktur z rejestru do wysyłki:

Generowanie paczki faktur – (zaszyfrowana paczka), która należy podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym oraz wysłać: