Opisówki

Karta produktu
Zamów bezpłatną prezentację produktu w swojej organizacji.
Przejdź
Pomoc produktowa. Obsługa klienta. Formularz kontaktowy.
Przejdź
Producent systemu:
Przejdź

Powiązane artykuły: „Budżetowanie w JST”
Przejdź

 

Czym jest Generator Opisówek?

Generator jest prostym narzędziem służącym do przygotowania gotowych zestawień
tabelarycznych z wykonania półrocznego i rocznego budżetu JST.

Zestawienia mają różną szczegółowość np. dział-rozdział-paragraf, czy też budżet w grupach
paragrafów.

Ponadto unikalną funkcją naszego oprogramowania jest możliwość przygotowania
interpretacji tekstowej wykonania budżetu. Program sam wg ustalonego wzorca
przygotowuje część opisową niezbędną do przedstawienia sprawozdania półrocznego czy
rocznego.

Należy przy tym dodać, że interpretacja ta może zostać przez Państwa wyeksportowana do
edytora tekstu a następnie dalej edytowana (np. dopisanie brakujących informacji).

 

Zasilenie danymi

Wystarczy wgrać sprawozdanie z zewnętrznych programów np. Bestii, a następnie wybrać z
listy wzór wydruku który najbardziej Państwu odpowiada.

Dane pobierane są w postaci pliku xml (Rb-27s, Rb-28S, Rb-50).

Dla tych z samorządów, które prezentują dynamikę wykonania budżetu w odniesieniu do
uchwały budżetowej istnieje możliwość pobrania także pliku xml z uchwałą budżetową.

 

Edycja parametrów wydruku

W tym oknie można dostosować nagłówki oraz stopki wydruku, np. (nadać wymagany numer
załącznika, określić kolejność numerowania stron).

Kolejne okno prezentuje listę dostępnych szablonów wydruku:

 

Po wybraniu odpowiedniego szablonu otrzymują Państwo gotowe zestawienie:

Interpretacje tekstowa realizacji budżetu:

Wydatki w paragrafach:

Wydatki w układzie kolumnowym w podziale na bieżące i majątkowe:

Dotacje z podziałem na sektor publiczny oraz te spoza sektora:

Dochody wg układu paragrafowego:

Wydatki bieżące i majątkowe z planem i wykonaniem na dzień:

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Wydatki z grupami paragrafów – Plan i wykonanie na dzień:

Dochody – Plan i wykonanie na dzień:

Wydatki – Plan i wykonanie na dzień:

Wynik budżetu