Zefir

Karta produktu
Zamów bezpłatną prezentację produktu w swojej organizacji.
Przejdź
Pomoc produktowa. Obsługa klienta. Formularz kontaktowy.
Przejdź
Producent systemu:
Przejdź

Powiązane artykuły: „Budżetowanie w JST”
Przejdź

 

Program Zefir umożliwia ewidencję zarówno zamówień, umów, jak i faktur wraz z bieżącą kontrolą progu 30.000 Euro. Możliwa jest rejestracja dokumentów według schematu zamówienia oraz jego rozliczenie poprzez podpięcie faktur, jak również ewidencja samych faktur i rachunków.

Funkcjonowanie programu:

Rejestr zleceń, umów, faktur polega na wprowadzeniu przez użytkownika tylko podstawowych informacji o dokumencie, tj. numeru dokumentu, daty dokumentu, ewentualnie przypisaniu do dokumentu kontrahenta.

Zefir - widok główny

Następnym krokiem jest określenie trybu wynikającego z ustawy Prawo zamówień publicznych lub określenie zamówienia jako niepodlegającego ustawie.

Ustawienia trybu zamówienia

Ostatnim krokiem jest wskazanie na przedmiot zamówienia – usługi, dostawy, roboty budowlane – oraz przypisanie kwoty netto.

Widok wskazania na przedmiot zamówienia

Program Zefir umożliwia wygenerowanie raportu prezentującego sumarycznie (narastająco) wartość netto zamówień według kategorii.

Przykładowy raport z realizacji zamówień publicznych

W przypadku gdy jednostka nie prowadzi rejestru zleceń czy zamówień lub zlecenia dotyczą tylko części wydatków, istnieje możliwość zarejestrowania tzw. faktury bez umowy czy zlecenia. Taka faktura również będzie ujęta w rejestrze zamówień do kwoty 30.000 EURO.