Plan ZP Plus – System do zarządzania zamówieniami publicznymi

Karta produktu Plan ZP – System do zarządzania zamówieniami publicznymi
System do zarządzania zamówieniami publicznymi
Zamów bezpłatną prezentację produktu w swojej organizacji.
Przejdź
Pomoc produktowa. Obsługa klienta. Formularz kontaktowy.
Przejdź
Producent systemu:
Przejdź

Powiązane artykuły: „Elektronizacja zamówień”
Przejdź

 

CZYM JEST PLAN ZP PLUS?

System do zarządzania zamówieniami publicznymi. System monitoruje próby przekroczenia progu 30 000 EURO oraz innych progów ustawowych oraz regulaminowych.

System CSS Doskomp PlanZPplus przeznaczony jest do kompleksowego zarządzania zamówieniami publicznymi z poziomu jednostki, a także stanowisk merytorycznych. Za jego pomocą możemy kontrolować realizację planu oraz wprowadzać potrzebne zmiany. System obsługuje także wnioski o wszczęcie postępowań jak i organizuje same postępowania przetargowe na wszystkich etapach.

System do zarządzania zamówieniami publicznymi

FUNKCJONALNOŚĆ PROGRAMU:

Zamówienia publiczne realizowane są standardowo na 3 poziomach: Plan zamówień wydziałowy (poziom 1), rejestru wniosków o zamówienie (poziom 2), umowa lub faktura (poziom 3). System pozwala na generowanie raportów w formatach edytowalnych i nieedytowalnych.

Każdy z dysponentów oprogramowania ma możliwość tworzenia swojego częściowego planu zamówień, na który składa się łączny plan zamówień publicznych w postaci generowanego raportu, a także zestawienia w systemie z informacją o proponowanym trybie i sumie zamówień w danej kategorii

Oprogramowanie kontroluje wszystkie wprowadzone dane wg ustalonej szczegółowości oraz weryfikuje wprowadzone wartości. Każdy umieszczony wniosek ma swój numer, zawiera opis przedmiotu zamówienia, wskazanie rodzaju (usługi, dostawy, roboty budowlane) oraz przypisaną do niego wartość, a także sumuje wg wybranej kategorii zamówienia z przypisanymi kodami CPV.

System do zarządzania zamówieniami publicznymi

Po podaniu wartości netto zamówienia oraz nadaniu statusu, generowany jest raport.

 

Najważniejszą cechą systemu jest możliwość tworzenia przez użytkownika jednostkowych planów zamówień publicznych po czym są one akceptowane i ujęte jako podstawa realizacji tego planu.

System do zarządzania zamówieniami publicznymi

System automatycznie sumuje wartość zamówienia w kwocie netto w PLN oraz w EURO i w przypadku gdy wartość wg wybranej kategorii przekracza kwotę 30 tyś euro poinformuje o tym użytkownika.

System do zarządzania zamówieniami publicznymi

Także w trakcie wprowadzania wniosków o wszczęcie postępowania oraz dokumentów realizacji zamówienia (np. umowa), system na bieżąco informuje użytkownika czy mieści się on w zaplanowanej kwocie.

System do zarządzania zamówieniami publicznymi

Istnieje możliwość zmiany rocznego planu zamówień poprzez usunięcie pozycji z planu, dodaniu nowej pozycji, czy modyfikacji istniejącej pozycji i wygenerowaniu automatycznie na podstawie tej zmiany wniosku do WZP.

System do zarządzania zamówieniami publicznymi

 

System do zarządzania zamówieniami publicznymi generuje także w postaci raportu wnioski o wszczęcie postępowania z zastosowaniem ustawy, jaki i bez. Aplikacja kontroluje także, aby użytkownik do właściwego postępowania uzupełnił prawidłowy wniosek.

W zależności od tego jakie zostało wybrane postępowanie w ramach planowanego zamówienia system automatycznie wygeneruje wniosek o wszczęcie, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych lub w przypadku zamówień poniżej progu zgodny z zarządzeniem kierownika jednostki.

Wniosek o wszczęcie postępowania z zastosowaniem ustawy prawo zamówień publicznych zgodny z zarządzeniem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.

System do zarządzania zamówieniami publicznymi

 

Elastyczność i modułowa budowa systemu pozwala na dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb każdego klienta, dzięki czemu można uzyskać raporty w takim samym układzie jak są stosowane u danego klienta.

 

Wniosek o wszczęcie postępowania bez stosowania ustawy prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy.

System do zarządzania zamówieniami publicznymi

Dzięki zastosowaniu rozproszonej budowy i technologii webowej system zasilany jest danymi przez pracowników merytorycznych, a dane są dostarczane elektronicznie do WZP, gdzie są sumowane automatycznie i jest generowany plan jednostki w całości.

W planie zbiorczym system zaznacza pozycje, które mają wybraną błędną podstawę realizacji, np. art. 4 pkt. 8 w przypadku, gdy wartość sumy zamówień tożsamych w całej jednostce przekracza 30 tyś euro.

System do zarządzania zamówieniami publicznymi

Aplikacja jest stale rozwijana i doskonalona, aby ułatwić pracę i wspomóc pracowników WZP w wyborze prawidłowych podstaw prawnych do realizacji poszczególnych zamówień.

System jest tworzony przy udziale wieloletnich ekspertów w dziedzinie zamówień publicznych.

Link do zewnętrznej strony o programie: http://itss.pl/oferta/aplikacje/planzp-system-do-obslugi-zamowien-publicznych