• PrawoSystemy Informatyczne

    (PAP) Elektronizacja zamówień publicznych

    Ekspert z SGGW w Warszawie sugeruje, jak przygotować się do procesu elektronizacji zamówień publicznych. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego wprowadziły obowiązek przygotowania planu postępowania o udzielenie zamówień publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego. Trzeba tego dokonać nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego. Prawidłowo skonstruowany plan zawiera informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia, jego rodzaju…

  • PrawoSystemy InformatyczneSzkolenia

    BUDŻETOWANIE W JST

    Chcę Cię zainteresować nowym programem komputerowym, który właśnie wdrażam w urzędzie. Piszę o nim dlatego, że znalazłam tam wiele rozwiązań, które sama opisuję na stronie i wprowadziłam wcześniej w swojej jednostce. Funkcjonalność programu w obszarze planowania budżetowego i kontroli nad pracownikami w zakresie sfery finansowej jest nieoceniona, z punktu widzenia skarbnika. Skoro ma być szybko…

Wpisy

Wszystkie
PrawoSystemy Informatyczne

(PAP) Elektronizacja zamówień publicznych

Ekspert z SGGW w Warszawie sugeruje, jak przygotować się do procesu elektronizacji zamówień publicznych. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego wprowadziły obowiązek przygotowania planu postę

PrawoSystemy InformatyczneSzkolenia

BUDŻETOWANIE W JST

Chcę Cię zainteresować nowym programem komputerowym, który właśnie wdrażam w urzędzie. Piszę o nim dlatego, że znalazłam tam wiele rozwiązań, które sama opisuję na stronie i wprowadziłam wcz