• PrawoSystemy InformatyczneSzkolenia

    Szkolenia SIO

    Portal JST.PL ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w szkoleniach, których tematyka oraz bogaty zasób merytoryczny pozwolą Państwu na prawidłowe i swobodne posługiwanie się nową wersją Systemu Informacji Oświatowej (SIO). Organizatorem  szkolenia  jest ASENTIA  sp.  z  o.o., producent  oprogramowania  Systemu  Informacji Oświatowej, dysponujący wiedzą i doskonałą znajomością oprogramowania, przepisów prawnych oraz planów dokonywania zmian w…

  • PrawoSystemy Informatyczne

    (PAP) Elektronizacja zamówień publicznych

    Ekspert z SGGW w Warszawie sugeruje, jak przygotować się do procesu elektronizacji zamówień publicznych. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego wprowadziły obowiązek przygotowania planu postępowania o udzielenie zamówień publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego. Trzeba tego dokonać nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego. Prawidłowo skonstruowany plan zawiera informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia, jego rodzaju…

Wpisy

Wszystkie
PrawoSystemy InformatyczneSzkolenia

Szkolenia SIO

Portal JST.PL ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w szkoleniach, których tematyka oraz bogaty zasób merytoryczny pozwolą Państwu na prawidłowe i swobodne posługiwanie się nową wersją Sys...

PrawoSystemy Informatyczne

(PAP) Elektronizacja zamówień publicznych

Ekspert z SGGW w Warszawie sugeruje, jak przygotować się do procesu elektronizacji zamówień publicznych. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego wprowadziły obowiązek przygotowania planu postę

PrawoSystemy InformatyczneSzkolenia

BUDŻETOWANIE W JST

Chcę Cię zainteresować nowym programem komputerowym, który właśnie wdrażam w urzędzie. Piszę o nim dlatego, że znalazłam tam wiele rozwiązań, które sama opisuję na stronie i wprowadziłam wcz