E-FAKTURA z serwerem komunikacyjnym Doskomp

Karta produktu E- FAKTURA z serwerem komunikacyjnym Doskomp
Zamów bezpłatną prezentację produktu w swojej organizacji.
Przejdź
Pomoc produktowa. Obsługa klienta. Formularz kontaktowy.
Przejdź
Producent systemu:
Przejdź

Szanowni Klienci,

Od 1 sierpnia będą Państwo zobowiązani do odbierania faktur elektronicznych w ustrukturyzowanym  formacie xml dla zamówień. Szacunkowa wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Od 18 kwietnia 2019 r. obowiązek ten dotyczył tylko  faktury w ramach zamówień realizowanych
w trybach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym  znosi obowiązek wyrażenia zgody
na otrzymywanie faktur w postaci elektronicznej (Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie stosuje się).

Oferujemy:

  • serwer komunikacyjny zapewniający automatyczne pobieranie e-faktur oraz ich wizualizacje w postaci nadającej się do wydrukowania,
  • przeglądanie, wyszukiwanie i archiwizowanie e-faktur. Przypominamy, iż efaktura podlega archiwizacji tak jak tradycyjny dokument w związku z powyższym zapewniamy usługę elektronicznej archiwizacji pobranych efaktur,

Obraz faktury.

Proszę pamiętać, iż faktura pojawiająca się u Brokerów znika w ciągu 7 dni od momentu jej wyświetlenia.

  • moduł „odbiorcy powiadomień”, jego funkcją jest automatyczne powiadomienie pracownika sekretariatu, kancelarii bądź danego wydziału o oczekującej do pobrania nowej fakturze. Dzięki tej funkcji unikniecie Państwo ryzyka nieodebrania faktury w terminie a tym samym ryzyka przekroczenia terminu płatności,

  • obsługę wszystkich upoważnionych użytkowników do odbierania efaktur zarówno w Urzędzie jak i jednostkach organizacyjnych. Każda z jednostek organizacyjnych posiada wydzielone konto na które pobierane są tylko jej efaktury,
  • integracje z systemem rVAT – pobrane przez serwer komunikacyjny efaktury na żądanie użytkownika mogą znaleźć się w rejestrze zakupu.

 

Zapewniamy szkolenia warsztatowe w Państwa siedzibie dla wszystkich użytkowników systemu.

Zapraszamy do kontaktu.