Plan ZP – Planowanie Zamówień Publicznych

Karta produktu Plan ZP – Planowanie Zamówień Publicznych
Zamów bezpłatną prezentację produktu w swojej organizacji.
Przejdź
Pomoc produktowa. Obsługa klienta. Formularz kontaktowy.
Przejdź
Producent systemu:
Przejdź

Powiązane artykuły: „Elektronizacja zamówień”
Przejdź

 

PlanZP to rozwiązanie wspierające proces udzielania zamówień publicznych w jednostkach zamawiających, obsługujące zamówienia duże i małe monitorując progi ustawowe i regulaminowe.

Czym jest moduł PlanZP (planowanie zamówień publicznych)?

Moduł PlanZP monitoruje próby przekroczenia progu do 130 000 zł oraz progów Unijnych wg Nowej ustawy PZP, a także progów regulaminowych.

PlanZP przeznaczony jest do planowania zamówień publicznych z poziomu jednostki, a także stanowisk merytorycznych. Za jego pomocą możemy również wprowadzać potrzebne zmiany w planie zamówień publicznych na określony rok.

 

 

FUNKCJONALNOŚCI PZP (Moduł Planowania Zamówień):

 • Każdy z dysponentów oprogramowania ma możliwość tworzenia swojego częściowego planu zamówień, na który składa się łączny plan zamówień publicznych w postaci generowanego raportu, a także zestawienia w systemie z informacją o proponowanym trybie i sumie zamówień w danej kategorii.
 • Dla dysponentów istnieje możliwość przypisania nie tylko Planu poszczególnych zamówień, ale również budżetu na jego realizacje. Dzięki takiemu rozwiązaniu system pilnuje zgodność z ustawą prawo zamówień publicznych oraz z ustawą o dyscyplinie finansów publicznych.
 • Oprogramowanie kontroluje wszystkie wprowadzone dane wg ustalonej szczegółowości oraz weryfikuje wprowadzone wartości. Każdy umieszczony wniosek ma swój numer, zawiera opis przedmiotu zamówienia, wskazanie rodzaju (usługi, dostawy, roboty budowlane) oraz przypisaną do niego wartość, a także sumuje wg wybranej kategorii zamówienia z przypisanymi kodami CPV.

Po podaniu wartości netto zamówienia oraz nadaniu statusu, generowany jest raport.

 • Najważniejszą cechą systemu jest możliwość tworzenia przez użytkownika jednostkowych planów zamówień publicznych po czym są one akceptowane i ujęte jako podstawa realizacji tego planu.

 • System automatycznie sumuje wartość zamówienia w kwocie netto w PLN oraz w EURO i w przypadku gdy wartość wg wybranej kategorii przekracza kwotę 130 000 zł poinformuje o tym użytkownika. Sumowanie dla wartości Euro pomaga pilnować progów Unijnych.

 • Istnieje możliwość zmiany rocznego planu zamówień poprzez usunięcie pozycji z planu, dodanie nowej pozycji, czy modyfikację istniejącej pozycji i wygenerowanie automatycznie na podstawie tej zmiany wniosku do WZP.

 

Na podstawie wprowadzonych danych w planie zamówień system generuje Plan Postępowań.
Wszystkie dane są archiwizowane i zapamiętywane zgodnie z datą zdarzenia, dzięki czemu jest możliwość odtworzenia stanu na dzień oraz weryfikację osób wprowadzających i zatwierdzających dane.

 • W zależności od tego jakie zostało wybrane postępowanie w ramach planowanego zamówienia system automatycznie wygeneruje wniosek o wszczęcie, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych lub w przypadku zamówień poniżej progu zgodny z zarządzeniem kierownika jednostki.
 • Elastyczność i modułowa budowa systemu pozwala na dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb każdego klienta, dzięki czemu można uzyskać raporty w takim samym układzie jak są stosowane u danego klienta.

 

System generuje wnioski w trybie ustawowym jak i zgodne z regulaminem wewnętrznym zamawiającego

 

 • Dzięki zastosowaniu rozproszonej budowy i technologii webowej system zasilany jest danymi przez pracowników merytorycznych, a dane są dostarczane elektronicznie do WZP, gdzie są sumowane automatycznie i jest generowany plan jednostki w całości.

 • W planie zbiorczym system zaznacza pozycje, które mają wybraną błędną podstawę realizacji, np. art. 2 ust. 1 pkt. 1 w przypadku, gdy wartość sumy zamówień tożsamych w całej jednostce przekracza 130 000 zł.

 • System wspiera proces tworzenia Opisu Przedmiotu Zamówienia łącząc ten dokument z pozycją planu zamówień, a także z rzeczowym wykazem artykułów, usług i robót budowlanych.

 • System dokonuje sumowania wg tożsamości produktowej lub podmiotowości obiektów dla robót budowlanych. Wiedza i Know how, które narastało z każdym wdrożeniem pozwoliło opracować autorskie słowniki tożsamości produktowej oraz mechanizmy wyliczające kwoty wartości progowych.

Aplikacja jest stale rozwijana i doskonalona, aby ułatwić pracę i wspomóc pracowników WZP w wyborze prawidłowych podstaw prawnych do realizacji poszczególnych zamówień.

System jest tworzony przy udziale ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych.

SPECYFIKACJA FUNKCJI SYSTEMU PLAN ZP

 1. Sporządzanie jednostkowych planów zamówień dla dowolnej liczby komórek organizacyjnych (zespoły, działy).
 2. Generowanie planu zbiorczego na podstawie planów jednostkowych w podziale na dostawy, usługi i roboty budowlane.
 3. Planowanie w złotych i euro z automatycznym przeliczaniem wg średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
 4. Indywidualny słownik kategorii połączony z kodami CPV, służący sumowaniu tożsamych zamówień z uwzględnieniem wyłączenia zamówień nieplanowanych.
 5. Sumowanie zamówień tożsamych dla robót budowlanych wg kategorii lub obiektu w rozumieniu Prawa Budowlanego.
 6. Sygnalizacja przekroczenia progu określonego w art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 7. Obsługa zmian w planie zamówień (zwiększanie/zmniejszanie wartości, dodawanie nowej lub zmiana istniejącej pozycji planu, wykreślanie z planu).
 8. Generowanie wydruku wniosku o zmianę w planie na podstawie zmienionych danych.
 9. Generowanie raportu historii zmian w planie.
 10. Prowadzenie rejestru udzielonych zamówień.
 11. Wewnętrzny komunikator do dyskusji w ramach prowadzonych spraw.
 12. Możliwość załączania dowolnych plików – załączników.